Boj v zaledju strelskih jarkov

V Parku vojaške zgodovine so odprli stalno razstavo Boj v zaledju strelskih jarkov s podnaslovom Vojaški transport na soški fronti, ki je bila pripravljena na podlagi obsežne študije o transportu med prvo svetovno vojno kot ena zaključnih aktivnosti projekta »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«. Avtor razstave je direktor Parka mag. Janko Boštjančič, soavtorja pa dr. Gregor Antoličič iz ZRC SAZU in zunanji sodelavec Igor Gardelin.

Nova stalna razstava Parka prinaša celovit vpogled v tematiko vojaškega transporta avstro-ogrske armade na soški fronti, od izgradnje in vzpostavljanja novih transportnih sistemov po cestah, žičnicah ter železnicah do logistične izvedbe nepredstavljivo velikih in hitrih premikov tako vojaških enot kot tudi transporta ogromnih količin orožja, streliva ter vsega drugega, kar je bilo potrebno za bojevanje na soški fronti. Pri tem so z vidika transporta posebnost predstavljale zlasti velike potrebe po oskrbi z vodo na kraškem bojišču in izjemno težavno oskrbovanje enot v visokogorju.

Projekt »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom« je čezmejni strateški projekt, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 združuje deset partnerjev iz Slovenije in Italije, Vrednost projekta znaša 2.893.176,00 evrov. Park vojaške zgodovine kot partner pri projektu pod vodstvom Posoškega razvojnega centra sodeluje med novembrom 2018 in junijem 2022, pri čemer je bilo za projektne aktivnosti namenjenih 118.000 evrov.