Tv Kolut sledi viziji postati inovativna, povezovalna, prilagodljiva in dinamična televizija.

Lokalni program TV Kolut, ki korenini v letu 1994, je viden v občinah Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica in Logatec prek sodelovanja s kabelskimi operaterji ter v omrežju A1. V spletnem arhivu so brezplačno dostopne vse oddaje iz televizijske produkcije, s čimer omogočamo dostop do vsebin tudi ostalim zainteresiranim uporabnikom.

Osrednja ciljna skupina so prebivalci občine Postojna, ki želijo biti točno in celovito obveščeni o zadevah splošnega pomena ter o dogodkih, ki so pomembni tako za prebivalce lokalne skupnosti kot širše. Poleg tega pa nagovarjamo tudi tiste prebivalce primorsko notranjske regije, ki spremljajo lokalne vsebine bodisi prek lokalnih TV postaj oziroma sodobnejših načinov ogleda, v spletnih arhivih in objavah v socialnem omrežju. Lokalno dediščino ohranjamo v TV produkciji in filmski obliki.

Prizadevamo si kakovostno obveščati, ozaveščati in izobraževati lokalno in širše prebivalstvo o dogodkih s področja gospodarstva, politike, turizma, kulture, športa in prispevati k boljši informiranosti in prepoznavnosti občine in regije.

V programu predstavljamo izobraževalne in kulturne ustanove, krajevne skupnosti in nevladne organizacije, ki so v nacionalnih medijih zaradi pomanjkanja časa in prostora spregledane. Velik poudarek namenjamo podjetniški iniciativi in stanju gospodarstva ter trgu dela. Moč krajev je v njenih ljudeh, zato predstavljamo tiste, ki so s svojim življenjem pustili v okolju poseben pečat. Na kulturnem področju izpostavljamo tako znane umetnike kot tudi ljudsko kulturo, ki je vtkana v delovanje različnih društev. Poleg tega ustvarjalci programa z dokumentarnim pristopom ohranjamo, poudarjamo in plemenitimo ljudsko izročilo, pokrajinske posebnosti in značaj prebivalstva, način življenja in druge značilnosti naše pokrajine in širše.

V zadnjih letih smo velik napredek storili na področju dokumentarnega programa. Zadnji dokumentarni filmi iz naše produkcije so bili predstavljeni tudi na Festivalu slovenskega filma, kar potrjuje tako kakovost našega dela, kot tudi strateško usmeritev v sodelovanje in partnerstvo z deležniki v občini in regiji.