Center o velikih zvereh Dina

V Krpanovem domu v Pivki domuje Center o velikih zvereh Dina, ki ga je Občina Pivka uredila v okviru projekta Carnivora Dinarica. Pri čezmejnem slovensko-hrvaškem Interregovem projektu, katerega glavni namen je dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih, je sodelovalo osem partnerjev: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije, Občina Pivka, svetovna organizacija za varstvo narave WWF Adria Zagreb, Veterinarska fakulteta v Zagrebu, Nacionalni park Risnjak, Občina Vrbovsko in Primorsko-goranska županija. V Zavodu za turizem Pivka so že zasnovali nadgradnjo obstoječega razstavišča ter širitev centra. V novih, dodatnih prostorih centra v Krpanovem domu bodo pripravili temeljitejšo predstavitev tematike sobivanja ljudi z velikimi zvermi ter življenje z njimi. Foto: Center o velikih zvereh Dina