Center za šolanje psov vodnikov in pomočnikov

SLO-CANIS, trening center za pse vodiče, pse pomočnike in mobilnost uporabnikov je z razvojnim projektom in spremljajoči dokumentacijo definiran kot multidisciplinarni rehabilitacijski center. Namen centra CANIS je soustvarjanje socialne integracije invalidov in oseb s posebnimi potrebami s pomočjo izšolanih psov vodnikov za slepe osebe in psov pomočnikov z

a gibalno in senzorno ovirane osebe.

CANIS je akreditirana in polnopravna članica Svetovne organizacije psov vodičev IGDF, Mednarodne zveze psov asistentov ADI/ADEu in Evropske zveze psov vodičev EGDF. Je reprezentativna nevladna organizacija na področju šolanja psov vodičev in psov pomočnikov v Sloveniji. foto:arhiv Slo-Canis