Dan civilne zaščite

V Sloveniji in tudi drugod po svetu 1. marec tradicionalno zaznamujemo kot dan civilne zaščite. Z njim želimo krepiti zavest javnosti o izpostavljenosti naravnim in drugim nesrečam ter o učinkoviti samozaščiti. Na ta dan splošno javnost spomnimo na vlogo, ki jo ima civilna zaščita pri varstvu pred nesrečami, in na pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja. Hkrati se ob dnevu civilne zaščite simbolično zahvalimo vsem, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.