Dediščina gradov Šilentabor in dvorca Ravne

Na Občini Pivka so v okviru projekta Interreg Italia-Slovenija Merlin CV z več aktivnostmi obudili bogato zgodovino dvorca Ravne in gradu Šilentabor, med drugim tudi z razstavo, ki je do septembra na ogled v Parku vojaške zgodovine Pivka. Obiskovalci se bodo podučili o razvoju obeh graščin v prikazu zgodovine njunih lastnikov. Zgodovina dvorca Ravne se je začela v začetku 14. stoletja z rodbino Raunach. Vrh je dvorec doživel v 18. stoletju, ko je posest prešla v last Hohenwartov.  drugi svetovni vojni je bilo posestvo dvorca Ravne nacionalizirano. V petdesetih letih je v njem domovala kmetijska šola, kasneje socialna stanovanja. Danes dvorec in kašča samevata, o revitalizaciji pa na Pivškem razmišljajo že dlje časa.