Dokumentarni film “Ravne. Mali dvorec pomembnih ljudi”

22. septembra smo v Krpanovem domu v Pivki predstavili dokumentarni film “Ravne. Mali dvorec pomembnih ljudi”, ki smo ga v produkcijski hiši Kolut pripravili v okviru čezmejnega strateškega projekta Interreg Italia-Slovenija “Merlin CV”. Dvorec Ravne, katerega začetki segajo v 14. stoletje, je z osrednjo stavbo, vrtom, kaščo, hlevom in krajinskim okvirom še vedno eden najbolj avtentičnih spomenikov novoveške plemiške kulture v tem delu Slovenije. Zgodba o dvorcu in posestvu Ravne je pripoved o treh pomembnih plemiških družinah na Kranjskem in treh stavbah, ki so nekoč obvladovale Pivško kotlino in širše; stavbe s svojo mogočnostjo, družine pa s svojim bogastvom, zvezami in političnim vplivom.
V dokumentarcu bo predstavljena zgodovina dvorca od Ravenskih, Hohenwartov do Marenzijev, povojna usoda in zamisli občine za njegovo revitalizacijo.

Filmsko zgodbo podpisujeta ustvarjalca Drago Mislej Mef in Dušan Milavec.Pod dokumentarec se podpisujeta priznana ustvarjalca scenarist Drago Mislej Mef in režiser Dušan Milavec, v ekipi so sodelovali še direktor fotografije Manuel Tomšič, snemalci Manuel Tomšič, Neja Kalan, Luka Vovk Vižintin, montažerka Tjaša Spetič, vodja produkcije Alenka Furlan Čadež, izvršni producent Ernest Zakarija. Pri snemanju so sodelovali Dr. Dragica Čeč, Znanstveno raziskovalno središče Koper, dr. Alenka Di Battista, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, dr. Slavko Polak, Notranjski muzej Postojna, Janez Rus, Kobilarna Lipica, mag. Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine, Robert Smrdelj, župan občine Pivka, Ana Čič, vodja projekta pri Občini Pivka, Stephanie Wiesbauer-Hohenwart, dedinja Hohenwartov, Igor Gardelin, strokovni sodelavec Občine Pivka, Drago Kolenc, pisatelj.

Nekaj zanimivosti:
Med Ravenskimi je izstopal vitez Bernardin (1450-1526) , ki mu je odlična vojaška kariera omogočila politični vzpon. Višek njegove kariere predstavlja funkcija cesarskega svetnika in njegova prisotnost ob smrti cesarja Maximiliana in odpiranju njegove oporoke.
Hohenwarti so bili ena najpomembnejših evropskih in najstarejših plemiških družin na Slovenskem. Franc Jožef Hanibal, grof Hohenwart, je bil ugleden naravoslovec, utemeljitelj predhodnika slovenskega narodnega muzeja. Njegov nečak, Karl, grof Hohenwart, je bil politik na visoki ravni, tudi ministrski predsednik v avstrijski polovici monarhije.
Jurij Jakob Hohenwart je uredil bogato knjižnico in sistematično urejen arhiv.
Po Hohenwartih je dobil ime hrošček drobnovratnik. Luka Čeč, ki je našel hroščka leta 1830 v Postojnski jami, ga je predal grofu Francu Hohenwartu, ki ga je posredoval entomologu Ferdinandu Schmidtu. Ta je hroščka znanstveno opisal in poimenoval Leptodirus hochenwartii.
Ferdinand Schmidt je na posestvu Ravne našel nočnega metulja, ki ga je podaril naravoslovcu Ernestu Fryerju, ki je vrsti dal ime Dyscia raunaria, torej po Raunach.