Gradbena dela na Tržaški so zaključena

Gradbena dela na cestišču Tržaške ceste so zaključena, promet je zopet urejen enosmerno, v kratkem bodo zarisana tudi parkirna mesta. Parkiranje na Trgu padlih borcev, ki je bilo omogočeno med gradnjo, ni več dovoljeno. Za potrebe prevoza otrok v šolo Miroslava Vilharja bo staršem omogočeno le kratkotrajno parkiranje. Novost je prepoved parkiranja v modri coni ob koncih tedna in sicer od sobote od 15.ure do ponedeljka do 6.ure,prepoved bo veljala tudi ob praznikih in dela prostih dneh. Do konca meseca bodo pripravili katalog urbane opreme, ki bo opredelil posebno rabo javnih površin letne vrtove, materiale, barve, lokacije, oblike. Katalog bo usmerjevalne narave za zasebna zemljišča, ki imajo vpliv na javne površine, ter obvezna vsebina za javne površine. Dvigalo in javno stranišče bosta pričela z obratovanjem po pridobitvi uporabnega dovoljenja, predvidoma do konca julija. V naslednjih dneh bodo namestili še ograje in koše za smeti.