Igor Marentič s petletnim mandatom državnega svetnika

V Državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Zanje glasujejo elektorji, ki jih lokalne skupnosti in posamezne organizacije izvolijo in predlagajo pred volitvami. 16.volilno enoto, torej občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postojna in Sežana kot predstavnik lokalnih interesov zastopa župan Igor Marentič.