Informacijska točka za priseljence v Postojni

V projektu Arrival regions je osrednja tema raziskovanje pristopov socialnih inovacij za socialno in gospodarsko vključevanje državljanov izven Evropske unije. Izvaja se v okviru programa Interreg Centralna Evropa . Vrednost projekta, v katerem sodeluje 13 partnerjev, je 2.204.872,00 evrov. Vložek Občine Postojna je 164.500,00 evrov, pri čemer Evropska unija sofinancira 139.825,00 evrov. Izvajalci pilotnega projekta Informacijska točka za priseljence si želijo, da bi z dejavnostjo nadaljevali tudi po zaključku projekta.