Javni nastop s podelitvijo nagrad v Glasbeni šoli Postojna

Javni nastop s podelitvijo nagrad v Glasbeni šoli Postojna

31. 5. 2023. ob 18.30
v dvorani Alojza Srebotnjaka

Organizacija nastopa:
Maja Vrbnjak
Marinka Kukec Jurič
Mojca Širca Pavčič

P. Martin: Paso Doble
Klavirski trio:
Zarja Flere, violina
Ela Mikulčič, violončelo
Gabrijela Benec, klavir

Učitelji: Špela Tavčar, Crnobrnič Saša, Peter Filipčič

V. S. Avsenik: Od vasi do vasi
Lara Horvat, diatonična harmonika, 6.r.

Učitelj: Mitja Tull

W. A. Mozart: Arija Zerline iz opere Don Giovanni

Nina Pečelin, petje, 6.r.
Učiteljica: Helena Maurič Jelovšek
Klavirska spremljava: Edvard Popit

L. M. Škerjanc: Arietta na G – struni
Nika Magajna, violina, 8. r.
Učiteljica: Špela Tavčar

R. Clerisse: Fantaisie
Veronika Lutar, oboa, 4.r.
Učiteljica: Urška Rener Skaza
Klavirska spremljava: Saša Crnobrnič

M. McLean: Tango

Julija Kaluža in Ruj Gorec, violinski duo
Učiteljica: Marinka Kukec Jurič
Klavirska spremljava: David Trebižan

M. D. Pujol: Verde Alma
Jaka Biščak, kitara, 8.r.
Učiteljica: Nataša Črnugelj

T. Nedoh: Bonaca
Nuša Kobal, klarinet, 8.r.
Učitelj: Matjaž Kobal
Klavirska spremljava: Meta Fajdiga

E. Bozza: En Irlande
Lucija Volk, rog, 7.r.
Učitelj: Franci Šavc
Klavirska spremljava: Saša Crnobrnič

S. Rahmaninov: Preludij v cis-molu
Benjamin Šušteršič, klavir, 8.r.
Učiteljica: Saša Crnobrnič