Je res potrebno uničevati v okolju, ki je naš dom?

Z Občine Postojna smo prejeli obvestilo za medije, v katerem opozarjajo na primere vandalizma v občini.

“Je res potrebno uničevati v okolju, ki je naš dom?

Občina Postojna si skupaj s krajevnimi skupnostmi, društvi, klubi, organizacijami in ostalimi deležniki v lokalni skupnosti prizadeva za razvoj, izboljšave in urejenost domačega kraja. Ne glede na vso pozornost, ki se jo skrbno namenja uresničevanju posameznih projektov, ki so namenjeni večji kakovosti in boljšemu počutju vseh nas občanov ter ostalih uporabnikov, pogosto žalosti stanje in neodgovoren odnos nekaterih, ki našo skupno lastnino uničujejo ali z njo malomarno ravnajo.

Vrstijo se namreč nedovoljena ravnanja na številnih lokacijah v naših občini, ki jih sicer na Občini Postojna ostro obsojamo in izpostavljamo kot spodbudo in prošnjo, da bi preprečili nadaljnja tovrstna početja, vendar nekaterim očitno še vedno ni mar za skupno skrb in odgovornost vsega, kar imamo.

Naj naštejemo le nekaj žalostnih prizorov, ki so bili zakrivljeni namerno in tudi prijavljeni kot kaznivo dejanje, povzročena škoda pa je zgolj dodatno breme, ki se povzroča lokalni skupnosti. Objestneži se večkrat znesejo na POSbikes postaje in kolesa, nedavno so bile ukradene klopi pri gradu Haasberg, zaznava se več poškodb na otroških igriščih, uničevanje športnih površin in opreme, še vedno ostaja aktualna tudi problematika neodgovornega odlaganja smeti…

Vse to kazi izgled naše okolice in tudi onemogoča dobro počutje, predvsem pa kvari vnemo ter prizadevanja, ki jih mnogi namenjamo za to, da bi bil naš vsakdan kar se da kakovosten in prijeten v okolju, kjer živimo.

Občani ste nepogrešljiv del naše skupnosti, pri čemer gre zahvala vsem, ki vam je mar in cenite to, kar gradi našo okolico ter prijetno vzdušje. Pomagate pa lahko tudi takrat, ko zaznate poškodbe oziroma neprimerna ravnanja ter to sporočite na 05 7280 750 ali obcina@postojna.si.”