Lastnikom in najemnikom lokalom na Tržaški bodo povrnili stroške

Prenova Tržaške ceste v Postojni naj bi bila dokončana do maja prihodnje leto, zatrjuje župan Igor Marentič. Lastniki in najemniki lokalov so zaskrbljeni, saj zaradi gradbenih del beležijo več kot polovični izpad prometa, po njihovih besedah pa naj bi se dela odvijala prepočasi. Kot so na napovedali na Občini, bodo lastnikom in najemnikom povrnili stroške, kot so stroški dela stalno zaposlenih delavcev, plačane prispevke za socialno varnost samozaposlenih, fiksni del obratovalnih stroškov, stroške odvoza odpadkov, stroške najemnin/uporabnin, NUSZ  ipd. Občinski svet je na zadnji 20. redni seji sprejel spremembe in dopolnitve obstoječega Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015-2020, skladno s katerimi je bil sprejet tudi ukrep za dodelitev omenjene finančne pomoči. Predvidoma v začetku januarja prihodnje leto bodo objavili javni razpis z namenom dodelitve pomoči za blaženje posledic nastalih zaradi izvajanja projekta obnove gospodarske javne infrastrukture Tržaške ceste, Stritarjeve ulice in Jenkove ulice-vzhod v Postojni, ki se odražajo v nezmožnosti poslovanja oziroma v bistveno zmanjšanem obsegu poslovanja podjetij.