Lipicanci – Žive legende : pogovor z Marijo Štefan in mag. Jankom Boštjančičem

V pogovoru, ki je pospremil projekcijo dokumentarnega filma Neverjetna zgodba lepotcev iz Lipice v Krpanovem domu v Pivki, sta Marija Štefan iz lipiške družine Stopar, poznavalka zgodovine lipiškega posestva, in mag. Janko Boštjančič, avtor priložnostne razstave »Lipicanci – žive legende«, spregovorila o zgodovini lipicancev na Slovenskem in življenju v Lipici, o družbeno političnem okviru, v katerem se je pričela zgodba lipicancev, o tem, kako pomemben dvorni zaklad so ti plemeniti konji predstavljali avstrijskim vladarjem, o petih selitvah, ko so pred nevarnostjo vojn skrbniki čredo lipicancev umaknili na varno ter o predanosti lipiških konjarjev, ki so s konji ostali vse do povratka v Lipico. Foto: Boštjan Kurent, video: Franci Korošec Šoki.