Matej Penko, prejemnik Gallusove plakete JSKD

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vsako leto poleg najvišjih odličij za izjemne dosežke v ljubiteljski kulturi podeli tudi področna priznanja na posamezni dejavnosti. Na področju zborovske glasbe je Gallusovo plaketo za leto 2020 prejel Matej Penko, ki je eden ključnih, ki so v zadnjih desetletjih poskrbeli za razvoj vokalne glasbe na Postojnskem.