Mladoletniki brez spremstva še naprej v Dijaškem domu SGLŠ

Sklep o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2022

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2022 v Dijaškem domu Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. V skladu s sklepom se bo mladoletnike brez spremstva, ki imajo status ilegalnega tujca, prosilca za mednarodno zaščito in osebe s priznano mednarodno zaščito še naprej nastanjevalo v Dijaški dom – Srednja gozdarska šola Postojna. Gre za nastanjevanje najranljivejše kategorije oseb, ki v Republiko Slovenijo pridejo brez spremstva staršev. V omenjenem dijaškem domu jim je nudena 24-urna oskrba, za njih skrbijo ustrezno usposobljeni strokovni delavci. Tekom bivanja so otroci vključeni v različne integracijske aktivnosti. Vir: Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Foto: SGLŠ