Mors namenja 147 tisočakov za preplastitev cest v občini

Postojnski svetniki so na 22. redni seji občinskega sveta občine Postojna potrdili dogovor med ministrstvom za obrambo in Občino Postojna o medsebojnem sodelovanju pri uporabi lokalne javne infrastrukture v letu 2021, ki opredeljuje sofinanciranje del v višini skoraj 147.000 evrov. Gre za preplastitev cest Planina-Studeno-Erazem,  Hruševje-Orehek-Prestranek, sanacijo odseka ceste Landol-Vrhe, preplastitev ceste Matenja vas-Štivan-Grad Prestranek in ureditev ceste in pločnika na Čukovco, za kar je v občinskem proračunu zagotovljenih 90.000 evrov. Dela bodo stekla po potrditvi dogovora na seji vlade.
V razpravi so svetniki izrazili pomisleke o sklepanju parcialnih dogovorov z ministrstvom za obrambo in pozvali k pogajanju z vlado, saj je vojaško vadišče na Počku državnega pomena.