Načrti za naložbe v štiri šole na Postojnskem

Medtem ko se v Postojni zaključuje gradnja novega vrtca, na Občini načrtujejo naložbe v štiri šole: gradnjo nove šole za otroke s posebnimi potrebami v Postojni, izgradnjo prizidka k šoli na Prestranku, gradnjo nove podružnične šole z vrtcem v Bukovju ter prenovo stare šole v Studenem.