Naložbeni utrip v Postojni

V današnji oddaji smo se v pogovoru z županom Igorjem Marentičem dotaknili večjih naložb na podeželju in v mestu, ki se bodo zaključili še letos in tistih, ki bodo izvedeni v štirih letih.
Na Prestranku na temeljih obstoječega zrasel nov večnamenski kulturni center. Komunalna ureditev v Hraščah je zaključena, pričeli bodo z ureditvijo komunalne opreme v Dilcah, 160.000 evrov je za to rezerviranih v letošnjem proračunu, komunalno urejanje bo potekalo tudi v Zagonu, za letos predvidevajo naložbo v višini 92.000 evrov. Začeli bodo tudi z izvedbo kanalizacijskega omrežja in gradnjo čistilne naprave v Planini. Predvidoma maja bodo zaključili dela v mrežnem podjetniškem inkubatorju na Velikem Otoku, kjer so z evropskim in državnim denarjem uredili 700 kvadratnih metrov opremljenih površin, za ureditev mansarde pričakujejo prav tako odobritev evropskih sredstev.
V drugi polovici maja bo zaključena tudi obnova Tržaške ulice. Občina Postojna je konec decembra uspela pridobiti gradbeno dovoljenje za graditev novega, 10-oddelčnega vrtca, ki ga gradijo v javno-zasebnem partnerstvu, zanj bodo odšteli štiri milijone evrov. V letošnjem proračunu so zagotovili 237.000 evrov za obvozno pot Titova cesta Kremenca, trenutno še potekajo pogovori z lastniki o odkupu dela zemljišč. V načrtu je tudi obvozna cesta med Kosovelovo ulico in Jamsko cesto, za letos izdelava načrtov, pri katerih iščejo možnosti, da bi se izognili zemljiščem, ki niso v lasti Občine ter poplavnemu območju. Za ureditev kolesarskih poti od mesta do sosednjih vasi bo Občina s kohezijskimi sredstvi iz Dogovora za razvoj regij investirala šest milijonov evrov. Uredili bodo kolesarske poti med Zagonom in Velikim Otokom; Postojno, Hraščami in Hruševjem; Hraščami in Zagonom ter med Zalogom in Grobiščem. Projekt so nekaj let spremljale številne težave, predvsem z odkupi zemljišč. Več v prispevku.