Nasilje v družini je v občini Postojna poraslo za 26%

Epidemija je v zadnjem letu bistveno vplivala na kakovost našega življenja. Občutno je posegla zlasti v duševno zdravje ljudi, njihov materialni in socialni položaj ter osebno varnost. Nasilje v družini je lani poraslo za 26% v primerjavi z letom poprej, prednjačita psihično in fizično nasilje, zabeležili pa so tudi ekonomsko in spolno nasilje ter zanemarjanje in zalezovanje. Število izdanih ukrepov prepovedi približevanja je poraslo za 56%, povečalo se je tudi število ločitev.  Osebna in materialna stiska občanov je bila velika, pojasnjujejo v CSD Primorsko Notranjska. Zabeležili so povečanje števila vlog za redno in izredno denarno pomoč. V prvem tromesečju letos so  v povprečju prejeli 8640 vlog za redno denarno pomoč, kar je 875 več kot leta 2020. Zaznali so tudi porast prosilcev za izredno denarno pomoč. Težave imajo pri nameščanju brezdomnih oseb v regiji.