Nižja koncesija za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o znižanju minimalne koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in za leto 2021, in sicer sorazmerno za čas, ko je bila jama zaradi obdobja epidemije zaprta za obiskovanje in koncesije ni bilo mogoče izvajati, tako da namesto 1.700.000,00 evrov znaša za leto 2020 1.017.212,81 evrov, za leto 2021 pa 996.712,33 evrov. Vlada je potrdila tudi Letno poročilo koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020, vključno z vlaganji v naravne vrednote v višini 45,7 % od znižane minimalne koncesijske dajatve v višini 1.017.212,81 evrov.
Potrdila je tudi Rebalans Poslovnega načrta koncesionarja Postojnska jama, d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2021, ki vsebuje tudi program vlaganj v naravne vrednote v višini 68,22 % od znižane minimalne koncesijske dajatve v višini 996.712,33 evrov. Vir: Ministrstvo za okolje in prostor