Njegova ekscelenca Haasberg, grad, ki je postal dvorec in končal kot ruševina.

V sredo smo v Kulturnem domu Postojna premierno predstavili dokumentarec Njegova ekscelenca Haasberg s podnaslovom Grad, ki je postal dvorec in končal kot ruševina. Nastal je v produkciji TV Kolut, scenarij je napisal Drago Mislej, za režijo je poskrbel Dušan Milavec.
V 17.stoletju so Eggenbergi zgradili eliten baročni dvorec, v katerem so živeli slabo stoletje, nasledili so jih Cobenzli, ki so ga imeli v lasti približno 100 let in ko je umrla zadnja iz te rodbine, je grad in vsa zemljišča z njim podedoval grof Coronini. Leta 1864 so dvorec in obsežne gozdove Javornika kupili Windischgraetzi in njim je pripadal vse do konca druge svetovne vojne. Po vojni je postal državna last in zaščiteni kulturno zgodovinski spomenik lokalnega pomena, v filmu pripoveduje igralka Marijana Brecelj, ki gledalca vodi skozi zgodovino in kulturno dediščino gradov na Planinskem polju.
Dokumentarec obudi spomin na rodbino Windiscgraetz in slavne obiskovalce gradu. Cesar Leopold I., je tu prenočeval leta 1660. Slabih 200 let kasneje je v Haasbergu prenočil črnogorski vladika Petar Petrovič Njegoš, med 1. svetovno vojno je v dvorcu kar nekaj časa živel zadnji avstrijski cesar Karel I.
Windiscgraetzi so zaslužni za razvoj lesne industrije na območju, bili so tudi meceni arheloških izkopavanj, delo v gradu in grajskih gozdovih pa je našlo kar tri četrt takratnih prebivalcev Planine.
Zgodba se dotakne dogodkov ob požigu gradu, let počasnega propadanja, poskusov obnove in možnosti za njegovo revitalizacijo.
Pri slednji je po mnenju Alenke di Battista iz zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, bistveno vprašanje ali bo stroka pri nadaljnjih posegih na dvorcu zavzela stališče, da se statično utrdi obod in poskuša ohraniti obstoječe stanje, ali se bo odločila za rekonstrukcijo oziroma ponovno gradnjo dvorca na osnovi ohranjenih načrtov (konservatorke Nataše Štupar Šumi). Odločitev je seveda vezana tudi na to, kaj oziroma kako želi občina uporabljati dvorec in kakšna sredstva bodo za to na voljo. Ne glede na to, pa je prvi korak v obeh primerih ta, da se pragmatično pristopi k načrtovanju statične utrditve obodnih zidov.
Pri snemanju filma so poleg predstavnice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Nova Gorica, sodelovali krajani Planine in člani Društva Škratovka, kustosinji Notranjskega muzeja Postojna, med sodelujočimi je tudi župan Občine Postojna Igor Marentič.
Film je nastal v okviru projekta Revitalizacija grajskega parka Haasberg, ki ga je vodila Občina Postojna, sofinanciran je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na tiskovni konferenci ob premieri sta tako scenarist Drago Mislej kot režiser Dušan Milavec poudarila edukacijsko vlogo dokumentarca.  Foto: Valter Leban

Sodelujoči:

Dr. Alenka Di Battista, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica
Igor Marentič – župan občine Postojna
Marko Milavec – predsednik KS Planina
Franc Moljk – krajan Planine
Andrej Milavec – krajan Planine
Tatjana Milavec – članica KD Škratovka
Alma Bavdek, muzejska svetnica, Notranjski muzej Postojna
Alenka Čuk – muzejska svetovalka, Notranjski muzej Postojna

Člani filmske ekipe:

Pripovedovalka: Marjana Brecelj
Scenarij: Drago Mislej Mef
Režija: Dušan Milavec
Direktor fotografije: Manuel Tomšič
Kamera: Neja Kalan, Tjaša Gregorn, Luka Vovk Vižintin, Franci Korošec Šoki
Montaža: Manuel Tomšič
Glasba: Aljoša Mislej
Raziskava:
Nevenka Burger
Alenka Furlan Čadež
Produkcija
TV Kolut
Izvršni producent
Ernest Zakarija
Odgovorna urednica
Alenka Furlan Čadež