Notranjski trikotnik – Planinsko polje, film avtorja Mateja Vraniča

Notranjski muzej Postojna je bogatejši za 20 minutni dokumentarni film z naslovom Notranjski trikotnik – Planinsko polje, avtorja Mateja Vraniča. Planinsko polje je med najslikovitejšimi kraškimi polji v Sloveniji. Zaradi pestrosti rastlinskega in živalskega sveta je uvrščeno v evropsko omrežje varstvenih območij Natura 2000, zaradi geomorfoloških posebnosti je naravna vrednota državnega pomena.