Nove kolesarske poti za brezskrbno kolesarjenje v okolici Postojne

V Postojni so podpisali pogodbo za izgradnjo deset kilometrov kolesarskih poti, ki bodo povezale Postojno z okoliškimi naselji Hruševje, Grobišče in Zagon. Za dela, ki se bodo začela že ta mesec, bodo odšteli 3,9 milijonov evrov, od tega 2,2 milijona iz evropskih virov. Po novih kolesarskih poteh se bomo lahko zapeljali predvidoma julija prihodnje leto.
Celotna dolžina nove kolesarske povezave bo 10.446 metrov, izgradnja bo izveden na štirih odsekih, MED Postojno in Hraščami, kjer bodo rekonstruirali tudi most čez reko Pivko; med Zalogom in Grobiščami bo pot speljana delno skozi naselje Zalog in se nadaljevala po obstoječi makadamski poti, ki jo bodo asfaltirali do ceste proti vasi Grobišče. Med Hraščami in Zagonom bodo stezo uredili na obstoječi makadamski poti, ki bo namenjena tudi kmetijski mehanizaciji. Trasa med Hraščami in Hruševjem bo šla čez Hrašče in naprej ob regionalni cesti, kjer bodo uredili avtobusno postajališče. Nadaljevala se bo čez Dilce, po obstoječi makadamski poti, ki bo na novo asfaltirana, pod mostom v Hruševje in se zaključila pri Gostilni Milena. Foto: Atelje Postojna