Novi turistični produkti na področju čebelarstva in zeliščarstva

Na SGLŠ Postojna so lani zaključili projekt Apiturizem in apiterapija, konec januarja bodo sklenili še aktivnosti v projektu Z naravo do novih eko storitev in produktov, oba  sta bila izbrana na 5. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom in sofinancirana iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Veliko pozornosti pa namenjajo tudi razvoju tehnologije za spravilo lesa iz gozda ter oblikovanju smernic za urejanje gozdnega roba z upoštevanjem ekološke, gospodarske, socialne in estetske funkcije.