Občinska blagajna izgublja 200 tisočakov zaradi preveč plačane koncesnine

V začetku januarja so na Občino Postojna prejeli Sklep o določitvi višine koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020. Iz sklepa je razvidno, da koncesijska dajatev za leto 2020 znaša 552.267,81 evrov za občini Postojna in Pivka, kar pomeni, da je koncesionar v preteklem letu občinama nakazal previsok znesek.Občini Postojna in Pivka bosta morali tako morali povrniti razliko v skupni višini 311.202,19 evrov, kar za Občino Postojna pomeni 221.784,78 evrov, znesek pa bo poračunan iz koncesijske dajatve za letošnje leto. Ob tem se Občina Postojna sooča še z dodatno težavo, saj v preteklem letu koncesijska dajatev zaradi epidemioloških razmer ni bila izplačana. »Prvotni dogovor z odborom za spremljanje koncesijskih sredstev, da se Občini v letu 2021 izplača polovica maksimalnega letnega zneska – to je 730.000 evrov, je bil avgusta preklican,« je povedal župan Igor Marentič. »Znašli smo se v veliki zagati, saj so bila sredstva v proračunu predvidena in tudi porabljena za izgradnjo črpališča v Hraščah. Kar pomeni da smo jih morali zagotoviti iz drugih virov, « še dodaja župan. (vir: Občina Postojna)