Odprt je razpis za najvišja občinska priznanja

Odprt je razpis za najvišja občinska priznanja, naziv Častni občan Občine Postojna, priznanje 23.april in priznanje župana Občine Postojna.
Lani je občina Postojna nekoliko spremenila način podeljevanja, občinsko priznanje častni meščan je nadomestila s podeljevanjem naziva častni občan, namesto zlatega in srebrnega priznanja pa je uvedla priznanje župana Občine Postojna.