Odprtje prenovljenega Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva

Kot je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil župan Občine Postojna Igor Marentič, si Občina Postojna na področju podjetništva prizadeva zagotoviti ustrezne pogoje, kakovostne programe in tudi finančne spodbude, ki podjetnikom pomagajo pri zagonu in tudi razvoju njihove podjetniške dejavnosti. »V lokalnem prostoru si želimo inovativnosti in podjetnosti, predvsem pa nam je pomembno, da lokalni podjetniki zaznajo in izkoristijo priložnosti, ki jih imajo v domačem okolju. Glede na dobro strateško lego, tovrstno infrastrukturo in tudi kakovostne, podjetnikom prilagojene programe, ki jih razvijajo v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, je Postojna zagotovo vedno bolj spodbudno okolje za domače in druge podjetnike. Podjetništvo je pravzaprav kazalnik razvoja naše lokalne skupnosti, zato si bomo še naprej prizadevali za krepitev tega.«
Podporo aktivnostim na področju podjetništva, za katere si prizadeva Občina Postojna, je s svojo prisotnostjo izkazal tudi v.d. generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj dr. Robert Drobnič, ki so ga navdušili novi, inovativno zasnovani prostori, predvsem pa utrip, ki so ga v okviru Dneva odprtih vrat ustvarili podjetniki, ki imajo svoje prostore v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva oziroma sodelujejo v mentorskih programih in ostalih aktivnostih inkubatorja. Perspektivni podjetniki so namreč odprli vrata svojih pisarn, svoje storitve in izdelke predstavili javnosti, spletli mrežo novih poznanstev ter predvsem izkusili spodbudno okolje podjetniške skupnosti, ki nedvomno daje nov zagon njihovim nadaljnjim podjetniškim korakom.

»Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, ki vključuje občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Postojna in Pivka, si v regijskem, pa tudi vseslovenskem prostoru prizadeva za krepitev podjetništva in povezovanja, tudi mednarodna. Izvajamo številne podjetniške programe in aktivnosti, v skupnost inkubatorja je vključenih že več kot 50 podjetnikov. Tudi sicer naš inkubator širi mrežo sodelovanj z mednarodnimi institucijami po celem svetu, saj na ta način vzpostavljamo pomembne kanale za vstop na globalni trg za svoje svetovance.« je zbrane na uradni slovesnosti ob odprtju novih prostorov nagovorila vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, dr. Jana Nadoh Bergoč.
Operacija, vredna 1,5 milijonov Evrov, ki je bila zaključena v juniju in danes tudi uradno predana namenu, je sofinancirana iz Dogovora za razvoj Primorsko-notranjske regije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v višini 783.000 eurov. Ureditev drugega nadstropja stavbe obsega 14 novih poslovnih prostorov in dodatne konferenčne prostore, v pritličju inkubatorja pa je urejena tudi nova restavracija. Vsi prostori so že v uporabi in oddani mladim oziroma novonastalim podjetjem, na zadnjem pozivu je bil uspešno v najem oddan tudi Bistro Perspektiva, ki bo s svojim delovanjem začel v kratkem.
Na novi lokaciji na Velikem Otoku 44b ima odslej prostore tudi Zavod Znanje Postojna s Skupnimi službami in kot je poudarila direktorica Tatjana Hvala, so tovrstni prostori, ki omogočajo preplet na vseh področij delovanja javnega zavoda, izjemnega pomena, saj se s tem plemeniti tudi preostala ponudba v lokalnem okolju, usmerjena predvsem na medsebojno sodelovanje in spodbujanje k razvoju novih produktov in storitev, na katere smo lahko ponosni.
Podjetniški inkubator Perspektiva je s strani javne agencije SPIRIT od leta 2020 do leta 2022 prejel sredstva za izvajanje programa SIO. Tako z investicijo v fizični prostor kot s podporo podjetništvu, kar omogoča torej RS in EU financiranje, inkubator predstavlja pomembno spodbudo razvoju novih priložnosti za podjetništvo ter na ta način tudi dolgoročnemu razvoju uspešnega gospodarstva v regijskem okolju. Vir: Občina Postojna, Podjetniški inkubator Perspektiva
Foto: Atelje Postojna