Omizje: Ali je razvojna politika v občini Postojna dovolj ambiciozna?

Ali je razvojna politika v občini dovolj ambiciozna? Kateri so razvojni izzivi? Na katerih področjih so zamujene priložnosti in kateri so vzroki? Kaj bi lahko prikazali kot primer dobre prakse? V pogovoru so sodelovali poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Robert Pavšič, župan občine Postojna Igor Marentič, občinska svetnica in predstavnica Borea, regijskega stičišča nevladnih organizacij primorsko notranjske regije, Tina Žigon ter Uroš Petohleb, podjetnik, nekdanji politik.