Osnutek proračuna za leto 2022 predvideva 27,7, milijona evrov vredno občinsko blagajno

Osnutek Odloka o proračunu za leto 2022, ki je objavljen na spletni strani občine Postojna, predvideva 27,7, milijona evrov vredno občinsko blagajno.  Prihodke načrtujejo v višini 24,8 milijona evrov, odhodke 26,3 milijona, predvidena je zadolžitev za 2.8 milijona evrov. Največji delež priliva so davčni prihodki v višini 48%. Proračun namenja 52% za tekoče odhodke in transfere, 43% za naložbe in 5% za odplačilo dolga.