Osrednja prireditev ob občinskem prazniku občine Postojna

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Postojna je župan Občine Postojna Igor Marentič podelil priznanja letošnjim občinskim nagrajencem.

Naziv častnega občana Občine Postojna za življenjsko delo in aktivizem na področju prepoznavnosti Občine Postojna v slovenskem in mednarodnem prostoru je bil podeljen Sandiju Curku.

Sandi Curk je zaslužen za ugled, pomen in razvoj občine Postojna ter njeno povezovanje. Že od mladosti dalje je aktivno sodeloval pri ZPMS, začasa Jugoslavije pa pogosto nastopal kot borec za pravice šibkejših in bil pobudnik akcij pomoči potrebnim občanom. Vrsto let nudi oporo pri delovanju Rdečega križa – območnega združenja Postojna in Pivka. Vseskozi je podpiral dobrodelne projekte v regiji, deloval kot povezovalec in ustvarjal sinergijo med prebivalci ter nudil podporo gospodarstvu. Sandi Curk je vsa leta deloval vizionarsko, s svojo pozitivno in razvojno naravnanostjo nudil pomoč mladim pri zaposlovanju in študiju tudi na področju EU. S svojim aktivnim delovanjem in povezanostjo s predstavniki institucij v EU je pripomogel k obnovi gospodarstva, ki je bilo prizadeto v žledu leta 2014. Takrat se je odlično izkazal v vlogi poveljnika kriznega štaba Postojna. Kot poveljnik regijskega štaba CZ za Notranjsko in Primorsko je odigral pomembno vlogo v času epidemije koronavirusa, aktivno je sodeloval tudi v času požara na Krasu, ter požarih v podjetjih Fragmat in Excelza. Sandi Curk je v svoji solidarnosti in humanitarnosti odprl nešteto vrat in postavil nove meje pomoči beguncem iz Ukrajine. S 30-letnim vodenjem Radia 94 pa je dosegel dodatno prepoznavnost in promocijo občine Postojna tako znotraj Slovenije kot tudi Evrope. Njegovo delo je bilo vedno usmerjeno v pomoč in podporo občanom brez razlik ter predvsem tistim, ki jih je življenje velikokrat pahnilo na rob družbe ali osebne stiske.

Priznanje 23. april je za ustanovitev in dolgoletno urednikovanje lokalnega časopisa prejela Ester Fidel.

Jeseni leta 1994 se je Ester Fidel porodila ideja o izdajanju lokalnega časopisa. Zbrala je pogum in potrkala na vrata večjih podjetij v takratni skupni občini Postojna, ki je zajemala tudi sedanjo občino Pivka. Po predstavitvi ideje so bili vsi direktorji mnenja, da je časopis za obveščanje občanov res potreben in so jo moralno in finančno podprli. Zbrala je nekaj nadobudnih sodelavcev in s skupnimi močmi so novembra 1994 izdali prvo številko Prestopa s podnaslovom “časopis za obveščanje in prijetno branje ”. Prestop so tako 17 let in pol vsak mesec brezplačno prejemala vsa gospodinjstva in podjetja ter ustanove na Postojnskem in Pivškem. Prestop je lovil med svoje platnice utrip življenja v občinah Postojna in Pivka. S spoštovanjem se je oziral v zgodovino naših prednikov, predstavil številne običaje in zanimivosti in izpostavil ljudi, ki so tudi na svoj tihi način pomembno zaznamovali našo skupnost. O pomembnosti izdajanja lokalnega časopisa pričajo družine, ki imajo shranjene vse številke Prestopa. Časopis pa je presegel tudi lokalne meje, saj so ga svojci radi pošiljali tudi sorodnikom v tujino. Prestopova ekipa je zaradi ukinitve časopisa Prestop pisanje prekinila le za nekaj let, zdaj pa že deveto leto sooblikuje občinski časopis Prepih. Vsebina postaja pravo domoljubno in zgodovinsko gradivo naših krajev. Ester Fidel je odgovorna urednica lokalnega časopisa že polnih 26 let, v tem času pa je uredila skupno skoraj 300 številk Prestopa in Postojnskega Prepiha. Prestop in Prepih sta gotovo del tistega, čemur pravimo “duša” občine. Duša obeh časnikov pa je prav – Ester.

Županovo priznanje Občine Postojna je bilo za delo na področju zaščite in reševanja podeljeno Marku Simšiču. Marko Simšič je že od malih nog s srcem zapisan gasilstvu in matičnemu društvu PGD Planina. Čeprav so ga na začetku v gasilske vrste ponesli družba sovrstnikov in radovednost, je kmalu to postalo drugotnega pomena, saj so v ospredje stopili poslanstvo gasilcev in vrednote, ki jih zasleduje, to so pomoč bližnjemu v stiski, tovarištvo, odgovornost in strokovnost. Zadnjih 15 let je zelo aktiven tudi na ravni GZ Postojna, ki ji je predsedoval od leta 2011 do letos. Kmalu po nastopu na funkcijo se je naša regija soočila z žledom, poplavami na Planinskem polju, in prav tako z masovnimi nesrečami na območju Občine Postojna. Prav v času njegovega mandata se je še okrepilo sodelovanje z Občino Postojna. Bil je soavtor srednjeročnega programa opremljanja gasilskih društev v občini z gasilskimi vozili. V zadnjem času Marko Simšič veliko časa posveča tudi predajanju znanja, predvsem kot predavatelj na različnih izobraževanjih. Odlikujejo ga mirnost, preudarnost, odgovornost, izjemna strokovnost, zagotovo pa ostaja v njem še vedno tista otroška navdušenost nad vsem kar gasilstvo prinaša. Poleg vsega naštetega je Marko član tudi štaba GZS za vodenje velikih intervencij. Zaradi izjemnega doprinosa k napredku in dvigu ugleda organizacije, ne samo na lokalnem, pač pa tudi na regijskem ter državnem nivoju, je prejel številna priznanja in odlikovanja, nazadnje tudi Odlikovanje za posebne zasluge, ki je eno najvišjih priznanj, ki jih podeljuje Gasilska Zveza Slovenije. vir: Občina Postojna