Ponudniki so pomembni za oživitev Tržaške ulice

Dolgo pričakovana obnova Tržaške ceste v Postojni se bo začela junija.Ulica bo po novem tlakovana in brez pločnikov, promet pa bo še naprej enosmeren, saj je javna razprava pokazala, da si občani ne želijo popolne zapore ulice. Bo pa zato z obnovo bistveno več prostora namenjenega pešcem, kolesarjem in hortikulturni ureditvi. Na obeh straneh vozišča je predvidenih 50 parkirnih mest, na območju sedanje avtobusne postaje jih bodo uredili še 30, dodatna mesta bodo tudi za Krajnerjevo domačijo.Stališče Občine je,  da so trgovci, podjetniki in drugi ponudniki pomembni za oživitev Tržaške ulice, zato jim bodo ponudili finančno pomoč.