PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022

Uredništvo TV Kolut, skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, objavlja pogoje in način izrabe programskega časa za predstavitev kandidatov in političnih strank za državnozborske volitve 2022.
Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/22) razpisal redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.
Za dan glasovanja je določena nedelja, 24.4.2022.
Poročanje in obveščanje
Z namenom obveščanja bomo volilno kampanjo spremljali po lastni presoji in skladno z neodvisno uredniško politiko ter novinarskimi standardi, pri tem pa bomo v največji možni meri poskušali upoštevati enakopravno in uravnoteženo zastopanost vseh županskih in svetniških kandidatov, političnih strank, list in morebitnih drugih predlagateljev oz. samostojnih kandidatov.

Pogoji
V času volilne kampanje ne bomo nudili političnim strankam, listam in samostojnim kandidatom oz. kandidatkam ter njihovim organizacijam prostora za brezplačno promocijo, predstavitev kandidatov, list in programov, niti ne bomo brezplačno objavljali strankarskih razglasov, pozivov, izjav za javnost, napovedi shodov in dogodkov, stališč ter drugih uradnih dokumentov in podobnih vsebin.
Vsi kandidati, stranke in liste oz. organizatorji volilnih kampanj bodo imeli pod enakimi pogoji možnost zakupa oglasnega prostora po veljavnem ceniku oglaševanja.

Ponudba plačljive predstavitve
Vabimo vas, da se v predvolilnem času predstavite skupnosti naših gledalk in gledalcev.
Ponujamo vam:
-snemanje izjave, montažo v tri minutni prispevek in pet objav v oglasnem bloku pred oddajami TV Kolut ( 7:30, 13:00, 18:00, 20:00) v vrednosti 305,00 evrov (cena vsebuje DDV).

Za vsebino naročenih oglasov in objav, ki jih bomo objavili na način in v obliki kot nam bodo posredovane, je v celoti odgovoren naročnik objave. Kljub temu si uredništvo pridržuje pravico, da zavrne objavo vseh naročenih oglasov in sporočil, ki bi morda vsebovali elemente sovražnega govora, hujskaštva, narodne, rasne, verske ali kake druge nestrpnosti, žalitve in podobno neprimerno vsebino.
Oglasi in druge naročene objavljene vsebine, bodo objavljene skladno z Zakonom o volilni kampanji, in sicer zgolj z navedbo naročnika oglasa ali objave.
Kontakt in informacije
Cenik oglasnega prostora ter druge informacije v zvezi z oglaševanjem ter izrabo prostora lahko vsi zainteresirani pridobijo, če pišejo na e-mail: tvkolut@gmail.com, objavljen je tudi na spletni strani www.tvkolut.si