Predsednica Državnega zbora je obiskala ukrajinske sirote v Slavini

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je obiskala ukrajinske sirote v Slavini. Beseda je tekla o oskrbi in pravicah otrok, predsednica Državnega zbora pa se je seznanila tudi s pravno problematiko mednarodnih posvojitev. Katerina Doncova, predstojnica in direktorica sirotišnice, je stopila pred novinarje in se zahvalila za izkazano pomoč, ter izpostavila kadrovske potrebe v sirotišnici. Dogodek je potekal v času večdnevne vojaške vaje Jadranski udar, v kateri smo v zadnjih dneh na Postojnskem beležili, kot se je v protestni izjavi odzval župan Igor Marentič, glasne, agresivne in predvsem celodnevne vojaške aktivnosti, med njimi tudi, kot je razvidno iz naših posnetkov, hrupne letalske prelete nad Slavino, ki so vzbujali strah med otroci, težko zaznamovanimi zaradi posledic vojne v Ukrajini.