Pregled aktualnih projektov v občini Postojna

PREGLED AKTUALNIH PROJEKTOV V OBČINI POSTOJNA

POGLAVJA:

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT PR-033 V PRESTRANKU
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA GRAD PRESTRANEK
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNO POSTAJO POSTOJNA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT STARA VOJAŠNICA
SANACIJA PLAZOVITEGA OBMOČJA V NASELJU STRANE
IZGRADNJA NOVEGA VRTCA V POSTOJNI
OBNOVA V GLASBENI ŠOLI POSTOJNA
ŠPORTNA IGRIŠČA
KOLESARSKE POTI
MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR PNR – 3. faza
USTANOVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA, SMER ZDRAVSTVENA NEGA
PREDJAMA SUSTAINABLE
WASTE DESIGN
NASTANITVENI CENTER ZA UKRAJINCE