Prireditev ob 23.aprilu, občinskem prazniku občine Postojna

Letošnja občinska nagrajenca sta Cveto Kravanja, častni občan občine Postojne, ter Cvetka Kernel, ki je prejela županovo priznanje. Vabljeni k ogledu prireditve. Foto: Atelje Postojna

CVETO KRAVANJA – častni občan Občine Postojna
Aktualni poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Postojna Cveto Kravanja je svoje življenje posvetil nesebičnemu delovanju na področju obrambe, zaščite in reševanja. Kot pripadnik slovenske vojske je opravljal delo na številnih dolžnostih, ki so ga leta 2005 pripeljali do čina polkovnika. Deloval je na različnih funkcijah na Poveljstvu sil Slovenske vojske, ter bil v letu 2008 med drugim udeležen tudi na mednarodni misiji KFOR. Da je Cveto Kravanja svoje delo opravljal vestno, z največjo požrtvovalnostjo, resnostjo in zagnanostjo priča vrsta odličij, ki jih je prejel za svoje delo – bil je prejemnik medalj načelnika Generalštaba Slovenske vojske, medalj ministrstva za obrambo, spominskih znakov in priznanj drugih enot v sestavi SV ter medalje v službi miru. V času, ko je Slovenijo, predvsem pa občino Postojna leta 2014 močno prizadel žled, je opravljal funkcijo častnika za povezavo med Slovensko vojsko in Uradom RS za zaščito in reševanje na območju Postojne. 15. januarja 2015 je prevzel mesto poveljnika Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Postojna in se s svojim zagnanim delom izkazal v času priprav na begunsko krizo, januarja 2016 pa je s svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in organiziranostjo koordiniral največjo množično nesrečo v cestnem prometu na avtocesti med Senožečami in Razdrtim. Istega leta ga je delo poveljnika občinskega štaba CZ soočilo s pojavom vraničnega prisada v Šmihelu pod Nanosom. Njegovo delo je bilo nepogrešljivo med epidemijo koronavirusa, ki nas je prizadela leta 2020. Pretekli dve leti smo tako lahko člani štaba CZ kot ostali občani, ob praktično katerikoli uri računali na njegovo pomoč, zbranost, nesebičnost, organiziranost, iznajdljivost in optimizem, ki je dal vedeti, da je lahko še tako neugodna situacija rešljiva. V zadnjih dneh pa se ponovno soočamo z nezavidljivo situacijo, ki jo povzroča vojna v Ukrajini. Od prvih dni je Cveto Kravanja tisti, na katerega se tako zaposleni na občini kot preostale organizacije obračajo po nasvete in navodila za nadaljnje delo glede sprejema beguncev, iskanja zaklonišč in zbiranja pomoči za prizadete v vojni.
Cveto Kravanja je nekoč za kolege gasilce zapisal: »Bodimo ponosni nanje. Povejmo jim, da smo hvaležni. Recimo jim HVALA. Za vse kar so storili. Za to, kar vnašajo v naša življenja. Zato, da smo sami lahko brezskrbni.« Glede na vse našteto menimo, da si predvsem Cveto Kravanja zasluži, da smo nanj ponosni in mu rečemo hvala.
CVETKA KERNEL – priznanje župana Občine Postojna
Cvetka Kernel je dolgoletna ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, prvi mandat je začela pred 20-imi leti, v juliju 2002. Kmalu je s svojim neutrudnim delovanjem in povezovanjem s socialnimi partnerji, politiko in lokalnim gospodarstvom v Postojno pripeljala 4-letni zdravstveni program tehnik zdravstvene nege, čez nekaj let še 3-letni program bolničar-negovalec. Vzpostavila je delovanje mladinskega hotela v mednarodni mreži Youth Hostels International, YH Proteus, katerega obiskujejo gostje iz vsega sveta. SGLŠ Postojna je s številnimi uspehi svojih dijakov na evropskih tekmovanjih in mednarodnimi izmenjavami postala prepoznavna doma in v Evropi. Še danes je Cvetka Kernel edina ženska ravnateljica gozdarskih šol v Evropi. Ravno ta prepoznavnost je tudi prispevala k njeni odločitvi, da šola v svoj dijaški dom gostoljubno sprejme mladoletne migrante brez spremstva. Projekt traja že 5 let. Sobivanja z ranljivimi skupinami so bili v SGLŠ Postojna že vajeni, v dijaškem domu so bili kar nekaj let nastanjeni stanovalci društva Vezi. Cvetka Kernel je dijake vedno vzpodbujala k različnim oblikam prostovoljstva. Vključevanje v številne projekte, tudi mednarodne (trenutno jih je kar 34), je šoli omogočilo marsikatero nadstandardno dejavnost, sredstva so šla pa največkrat v investicije: prenova dijaškega doma po etapah, energetska sanacija vseh stavb SGLŠ Postojna, ureditev vhoda v dijaški dom, izgradnja garaže za delovne stroje na strojni postaji, ureditev in oprema dveh kabinetov za praktični pouk v zdravstvu ter nakup novih strojev v lesarskih delavnicah. Za številne projekte sta bili šola in ravnateljica Cvetka Kernel tudi nagrajeni. Vtisi in doživetja številnih potovanj, službenih in zasebnih, ki so del njenega razgibanega življenja, so botrovala marsikateri spremembi v šoli in v dijaškem domu. Velika ljubiteljica narave je bila celo desetletje predsednica društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom ter nekaj let predsednica Lokalne akcijske skupine. Potovanja, raziskovanja, ljubiteljsko kolesarstvo, skrb za duhovno rast in nenasilno komunikacijo in nenazadnje ljubezen do družine, vse to je Cvetka, ki v SGLŠ Postojna in s tem tudi v lokalnem okolju pušča velik pečat. Vir: Postojna.si