Rotary klub Postojna Cerknica vabi na predavanje o nevarnosti mikroplastike v okolju

Svetovna proizvodnja plastike eksponentno narašča že od leta 1960 in je leta 2013 presegla 300 milijonov ton na leto. Kar deset do dvajset milijonov ton proizvedene plastike vsako leto
pristane v oceanih in morjih, ki so glavna transportna pot in končna postaja odpadkov na Zemlji. Plastični odpadki v okolju zaradi fizikalno kemijskih dejavnikov razpadajo na vedno
manjše delce, t.i. mikroplastiko in nanoplastiko. Zaradi svoje majhnosti se z vodo enostavno prenašajo med različnimi ekosistemi in vstopajo v prehranjevalno verigo, s čimer ogrožajo
prav vsa živa bitja. Na predavanju bosta dr. Manca Kovač Viršek in Uroš Robič iz Inštituta za vode Republike Slovenije predstavila negativne vplive plastike in mikroplastike na okolje, njeno definicijo, vire in kroženje v okolju ter do sedaj zbrana znanja o prisotnosti plastičnih odpadkov v slovenskih vodnih ekosistemih. Video: Adijoplastenka.si