Slovani v Cerknici

Ob ureditvi nove kolesarske poti Cerknica – Dolenje Jezero so bile zahodno od cerkve sv. Janeza Krstnika odkrite in raziskane arheološke ostaline iz časa rimske antike in zgodnjega srednjega veka. Na razstavi Notranjskega muzeja Postojna z naslovom Slovani v Cerknici, avtorice Alme Bavdek, ki bo pred kulturnim domom v Cerknici na ogled do 29. avgusta, so predstavljena arheološka izkopavanja slovanskega grobišča in prve analize slovanske dediščine. Gre za pomembno odkritje, saj so arheologi lansko pomlad odkrili kar 38 slovanskih grobov iz 10. ali 11. stoletja. Do takrat je bil zemljevid, ki prikazuje slovanska najdišča v Sloveniji na Notranjskem prazen.