Spominski znak za požrtvovalnost tudi Sandiju Curku

Na današnji slavnostni podelitev nagrad in priznanj Civilne zaščite za leto 2021 je predsednik vlade Janez Janša izbrane posameznike počastil s spominskim znakom za izjemno požrtvovalnost in pripravljenost učinkovitega delovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med prejemniki je tudi poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.

V zadnjih dveh letih se je vsakodnevno življenje dramatično spremenilo. V okviru Civilne zaščite je v tem času aktivno sodelovalo 282.188 pripadnikov, ki so zagotavljali podporo zdravstvenemu sistemu pri oskrbi bolnikov in logistično podporo z razdeljevanjem različnih materialnih sredstev in osebne zaščitne opreme v boju proti epidemiji Covid-19.

Slavnostni govornik, predsednik Vlade Republike Slovenije, Janez Janša je opomnil, da Civilna zaščita, po tridesetih letih njenega delovanja in preizkušenj na slovenskih tleh, še vedno predstavlja hrbtenico odgovora na vsako naravno ali drugo nesrečo, v zadnjem obdobju je bila to epidemija Covid-19. Danes pa je Civilna zaščita ponovno v ospredju pri pripravi na begunski val iz Ukrajine. »Solidarnost je tista, ki je neko temeljno vezivo tega kar predstavlja Civilna zaščita« je še dodal. Strukture Civilne zaščite so tiste, ki povezujejo kapilarne organizacije, ki v večini temeljijo na prostovoljstvu. Med te spadajo posamezne enote, organizacije pa tudi posamezniki, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Aktualna Vlade se zaveda pomena Civilne zaščite, kako pomembno je, da smo na izzive pripravljeni, zato so, sredstva za sistem zaščite in reševanja, za naslednje leto podvojili. »Nič se ne zgodi brez ljudi, nič pa ne traja in deluje tudi brez organizacij in Civilna zaščita je takšna organizacija, ki še posebej to dokazuje« je dodal predsednik Vlade. Organizacija pa je uspešna, če so uspešni ljudje, zato gre zahvala vsem, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, predvsem pa letošnjim prejemnikom nagrad in priznanj je ob koncu povedal slavnostni govornik.