Uspešno poslovanje primorsko notranjskega gospodarstva v 2021

Neto dobiček primorsko notranjskega gospodarstva je v letu 2021 zrasel za 40 odstotkov glede na leto poprej in je znašal 76.543.000 evrov. Čeprav se poslovanje regije izboljšuje, je v repu države, slovensko gospodarstvo je v enakem obdobju zabeležilo 99% porast dobička. Družbe regije so v primerjavi s slovenskim gospodarstvom še vedno nadpovprečno izvozno usmerjene, saj je bilo več kot polovico čistih prihodkov od prodaje ustvarjenih na tujem trgu, medtem ko slovensko povprečje znaša 45 %. Povprečna bruto plača na zaposlenega pri družbah v regiji se je v primerjavi z letom 2020 zvišala za 97 evrov, znašala je 1.677 evrov, a še vedno za 12 % zaostaja za državnim povprečjem. V 1.137 primorsko notranjskih gospodarskih družbah je bilo lani zaposlenih 8.693 delavcev.