V letu 2021 Civilno zaščito zaznamovala epidemija

V Sloveniji že od leta 1992 vsak 1. marec praznujemo dan Civilne zaščite. Ta dan je namenjen prostovoljnemu gasilstvu ter različnim reševalnim službam, od gorske in jamarske, do potapljaške pa Rdečega križa, skratka vsem strukturam, ki tako ali drugače nepoklicno ali poklicno izkazujejo solidarnost, pomoč soljudem in so vselej pripravljeni, da se odzovejo, ko je njihova pomoč potrebna.

Priznanja Civilne zaščite so podeljena za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Letos bo skupaj podeljenih 284 priznanj, od tega:132 bronastih, 82 srebrnih, 29 bronastih, 40 plaket in kipec. Foto: Uprava za zaščito in reševanje