Višje cene vrtčevske oskrbe

S prvim decembrom bodo višje ekonomske cene vrtčevske oskrbe: v Postojni za 40 oziroma 45 evrov, v Prestranku za 12 do 21 evrov. Razlog? Višji stroški dela in živil pri dobaviteljih in višji materialni stroški, je na zadnji seji občinskega sveta občine Postojna pojasnilo vodstvo vrtcev Postojna in Prestranek.