Vključujemo družbo: Gremo na kmetijo

Z zaključnim dogodkom 24. septembra so sodelujoče organizacije sklenile dvoletne aktivnosti v okviru projekta »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, ki je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V projektu so sodelovale partnerske in druge kmetije ter zavodi s področja izobraževanja. Poleg vodilnega partnerja Ljudske univerze Postojna še Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Ljudska univerza Ilirska Bistrica ter pet partnerskih kmetij z območja Postojne in Pivke.
Namen projekta je bil nadgraditi tovrstne kompetence in znanje na kmetijah ter okrepiti zavedanje javnosti o vrednosti hrane in pomenu sonaravnega kmetovanja za ohranjanje okolja.
Za strokovno in zainteresirano javnost so izvedli strokovno izobraževanje, prikazali so primere dobrih praks in organizirali dneve odprtih vrat na kmetijah. Vzpostavili so izobraževalni model, ki omogoča izvedbo strokovnega izobraževanja neposredno na kmetijah, pripravili so tudi analizo izvedljivosti projektnih rešitev v praksi. Več pozornosti so namenili izobraževanju ciljnih skupin, ki jih sicer v tovrstno izobraževanje težje pritegnejo.