Vključujemo družbo: Zaščita nanoških virov pitne vode

Na zboru krajanov v Velikem Ubeljskem so Ubeljci predstavnikom občine še enkrat sporočili, da želijo piti vodo izpod Nanosa in da ne želijo biti priključeni na javni vodovod, kar so sprva načrtovali na občini. Župan Igor Marentič je željam krajanov prisluhnil in obljubil iskanje rešitve, ki bo zadostila tako pričakovanjem krajanov kot pravno formalnim zahtevam. Ubeljci so v ureditev infrastrukture in vodarne namenili okoli 80.000 evrov, tako iz zasebnih virov kot občinskih prek razpisov ter 20.000 v pripravo dokumentacije. Da bi pili zdravstveno neoporečno vodo, bo potrebno investirati še 300.000 evrov v izgradnjo vodohrana, jaškov, vodomerov, zamenjavo azbestnih cevovodov, povezavo vaških sistemov (Malo in Velko Ubeljsko) in ureditev mikrofiltracije v vodarni. foto: Primorske novice