Vključujemo družbo: Zelena luč za delavsko naselje pri Orehku

Občinski svet občine Postojna je potrdil lokacijsko preveritev za začasno rabo prostora na območju naselja Orehek za potrebe začasnega delavskega naselja turškega podjetja Yapi Merkezi, ki je eno od izvajalcev gradnje drugega tira. Po zeleni luči občinskega sveta in pozitivnem mnenju nosilcev urejanja prostora se lahko pričnejo ureditvena dela naselja, kjer naj bi prebivalo 450 delavcev, in bo obratovalo do zaključka gradnje 2.tira, toda ne več kot pet let.
Obravnavo svetnikov je z verbalnimi izpadi motil krajan Orehka, ki je bil na sejo sicer povabljen, a ni upošteval opozoril župana Igorja Marentiča, zato je vodstvo občine za pomoč prosilo policiste, ki so prišli, se pogovorili tako s krajanom kot županom in odšli, češ da nimajo pravne podlage za odstranitev. Po prekinitvi se je seja nadaljevala mirneje.
Svetniki so razpravljali o očitkih nekaterih krajanov, ki so zbirali podpise proti ti »delavskemu taborišču«, češ da postopek ni bil dovolj jasno predstavljen krajanov, a tako predstavnik podjetja kot predsednica KS Orehek sta očitke zavrnila.