Zakaj je v analizi poslovanja tudi “kovidno” leto 2020, se jezijo na Tržaški cesti

Na zadnji redni seji občinskega sveta občine Postojna je svetnik Marjan Nagode predstavil mnenje oškodovanih podjetij s Tržaške ceste v Postojni glede izvedbe Javnega razpisa za spodbujanje poslovanja podjetij v posebnih okoliščinah za pomoč za obdobje julij-december 2021. Pri izračunih so na Občini Postojna upoštevali primerjavo finančnega poslovanja za obdobje treh let, 2018, 2019 in 2020. Prav “kovidno” leto 2020 je za večino podjetij pomenilo znaten upad prometa, zato je bil občinski izračun nekorekten, meni Nagode, župan Igor Marentič pa odgovarja, da so pri izračunih preučili več možnosti in izbrali tisto, ki je najbolj pravična.