Živi svet kraškega podzemlja

Slovenski kras je eno izmed območij z največjo podzemeljsko biotsko raznovrstnostjo na svetu. Samo v slovenskih kraških jamah poznamo več kot 450 vrst jamskih živali. Na biološkem oddelku Notranjskega muzeja Postojna proučevanju jamskega živalstva posvečajo veliko pozornost, jamske živali so zbrane v knjigi Živi svet kraškega podzemlja, avtorja Slavka Polaka, na ogled pa so tudi na stalni razstavi Muzej Krasa.